شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

ستونرش

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

روستای در نزدیک مرز ایران و ترکیه در منطقه شپیران در شهرستان سلماس واقع است

1